Vážení klienti,
dovoľte, aby sme Vás informovali o zvýšení ceny stavby rodinných domov. Na základe avizovaného
zvýšenia cien od našich dodávateľov, sme nútení premietnuť toto zvýšenie aj do našej predajnej ceny.
Hlavným dôvodom cenového navýšenia sú zvyšujúce sa náklady na výrobu stavebných materiálov a ich
prepravy. Cenu sme zvýšili o 10 %, ktorú garantujeme pre klientov, ktorí podpíšu zmluvu a zaplatia
1.platbu do 30. Apríla 2021.

Financovanie

1. platba pri podpise zmluvy vo výške 35%

2. platba po ukončení hrubej stavby vo výške 35%

3. platba po kolaudácii domu vo výške 30%

KOORDINAČNÁ MAPA

Lokalita realizácie projektu

© Copyright 2020 DimStav, s. r. o. Adresa: Zemianska 792/8, Liptovský Mikuláš, 03104, SK Tel: +421903544150 Email: info@novevitalisovce.sk IČO: 47 829 851 | IČDPH: SK2024118613